0 0

Dostava i tro男ovi

Kipar

Trenutno, nudimo dostavu i prenos u iznosu od 10,00 Evra , uključujući PDV za Kipar. 宇o vi牠 robe odjednom naručite, proporcionalnalno su jeftiniji tro男ovi transporta.

Mi 災ljemo sledećim dostavljačima:
 • AKIS Express (Na Kipru preferiramo ovu slu筮u za po甬ljke preko 400 g. Obično, roba će stići u 2 radna dana od dana narud筮ine)
 • DHL Standard (ovaj servis je po系anska po甬ljka paketa. Van Kipra, dostava se obavlja preko lokalnog po系anskog partnera DHL-a)
 • DHL Premium (ovaj servis je za isporuke preko 400 g. do sledećih zemalja : Austrija, 宅ajcarska, Francuska, Nemačka, Grčka, Luksemburg, Belgija, Holandija, Velika Britanija i Danska. Lokalne isporuke prenosi DHL partner.)
 • Po系anski paketi
 • Po系a i po系anska dostava (do 400 g. mi normalno 災ljemo robu u jednom paketu)
 • 如edicije (Photos Forwarding Ltd je obično zastupnik za veće isporuke)
EU zemlje (Dostava izvan Kipra)

Trenutno poslujemo sa sledećim kompanijama:

 • DHL (ovaj servis je sličan paketnim po甬ljkama. Isporuka u zemlji se vr甬 preko lokalnog DHL partnera)
 • DHL Premium (ovaj servis se koristi samo za inostranstvo, ne系o je br綑 od standardne DHL po甬ljke. Usluge se odnose na : Austriju, Francusku, Luksemburg, Belgiju, Holandiju, Veliku Britaniju i Dansku za pakete te粳 od 400 grama. Isporuka se vr甬 preko lokalnog DHL partnera)
 • Po系anske po甬ljke
 • 如edicije ((Photos Forwarding Ltd je obično zastupnik za veće globalne po甬ljke)

Dostava i manipulativni tro男ovi zavise od te綑ne i variraju u zavisnosti od odredi系a. Da biste izračunali cenu dostave, prvo označite robu koju 粳lite da naručite u korpi i pritisnite "Proveri". Ako ste već registrovani, molimo Vas da se prijavite. Ako naručujete po prvi put, molimo Vas da se registrujete. Ako nastavite sa procesom naručivanja, videćete potrebne cene dostave, pre narud筮ine. Mo粳te otkazati narud筮inu u bilo kom trenutku, pre nego 系o stisnete "Kupi" dugme.

Sa va粳ćim PDV brojem u drugim zemljama EU, neće se naplaćivati PDV na narud筮inu.

Međunarodne po甬ljke (izvan EU)

Po甬ljke izvan EU mogu biti podlo罩e dodatnim carinskim provizijama. Ovo je izvan na牠 kontrole.

Trenutno poslujemo sa sledećim kompanijama:
 • DHL Standard (ovaj servis je sličan paketnim po甬ljkama. U zavisnosti od dr筠ve, dostava se vr甬 preko lokalnog DHL partnera)
 • DHL Premium (ovaj servis se koristi samo za inostranstvo i ne系o je br綑 od DHL. Usluge se odnose na 宅ajcarsku i Lihten系ajn za pakete te粳 od 400 grama. Dostava se vr甬 preko lokalnog DHL partnera.)
 • Po系anske po甬ljke
 • 如edicije (Photos Forwarding Ltd je obično zastupnik za veće globalne po甬ljke)

Dostava i manipulativni tro男ovi zavise od te綑ne i variraju u zavisnosti od odredi系a. Da biste izračunali cenu dostave, prvo označite robu koju 粳lite da naručite u korpi i pritisnite "Proveri". Ako ste već registrovani, molimo Vas da se prijavite. Ako naručujete po prvi put, molimo Vas da se registrujete. Ako nastavite sa procesom naručivanja, videćete potrebne cene dostave, pre narud筮ine. Mo粳te otkazati narud筮inu u bilo kom trenutku, pre nego 系o stisnete "Kupi" dugme.

Ne postoji PDV ili porez na promet za isporuke izvan EU.