0 0

Uslovi koriscenja

Untitled 1

PM-ICT SOLUTIONS LTD . Uslovi korišćenja

Molimo pročitajte uslove prodaje pre naručivanja.Ako želite da sačuvate kopiju za Vašu evidenciju molim odštampajte ovaj prikaz.

1. Definicije

U ovom ugovoru, osim ako kontekst drugačije zahteva, sledeći izrazi imaju sledeće značenje:

1.2 'Dobavljač' znači PM-ICT SOLUTIONS LTD. čija je kancelarija u:

PM-ICT Solutions Ltd.
PO box 52212
Germasogeia
4062 Limassol, Kipar

PDV Br. 10353617G
Tel:
+357 22 323489
Faks: +357 22 323490

1.3 'Proizvod' predstavlja robu ili uslugu snabdevene od PM-ICT SOLUTIONS LTD.

1.4 'Kupac' predstavlja osobu ili kompaniju koja kupuje ili se slaže da kupi robu ili uslugu od PM-ICT SOLUTIONS LTD.

2. Opšte

2.1 Ovi uslovi prodaje se odnose na sve robe i usluge koje su snabdevene od strane Dobavljača.Dodatni uslovi se mogu primeniti.
2.2 2.2 Ugovor izmedju Kupca i Dobavljača za prodaju dobara ili suluga ne postoji sve dok Dobavljač ne primi i prihvati Vaš zahtev i primi novac u celini (u odgovarajućim apoenima).Pošto se to izvrši, nastaje legalni ugovor između nas.
2.3 Priznanica Vaše porudžbine biće poslata na Vaš e-mail pošto poručite, ali prihvatanje Vaše ponude za kupovinu Proizvoda će se dogoditi pošto je Vaša uplata preuzeta i Vi za to dobijete priznanicu.Ovim je legalni ugovor zaključen.
2.4 Dobavljač može da izmeni uslove ugovora bez da Vas za to prethodno obavesti.
2.5 Imate pravo otkaza ugovora(9).
2.6 Dobavljač ima pravo da odbije porudžbinu iz bilo kog razloga.

3. Opis robe/usluga

3.1 Opis i cena proizvoda koji se poručuje biće prikazan na sajtu Dobavljača u vreme kada se porudžbina poručuje.
3.2 Dostupnost proizvoda.Ukoliko proizvod koji poručujete nije dostupan, Dobavljač će Vas obavestiti što je pre moguće.
3.3 Proizvodi, software, licence, pretplate i servisi mogu biti predmet dodatnih pravila ili ograničenja korišćenja.

4. Cena proizvoda

4.1 Svaki napor je preuzet kako bi se usaglasilo vreme prikaza na Dobavljačevom sajtu i Vaše porudžbine.Ako se dogodi prekid, Dobavljač će Vas obavestiti što je pre moguće i ponuditi opciju ponovne porudžbine za odgovarajuću cenu, ili njeno otkazivanje. Ako Dobavljač ne primi odobrenje porudžbine u roku od sedam dana po informisanju o prekidu, porudžbina će se otkazati i bićete o tome informisani putem e-maila.Ako otkažete porudžbinu pre otpremanja, Dobavljač će refundirati ili rekreditovati za onu cenu koju ste platili Vi ili putem kreditne/debitne kartice za proizvode.
4.2 U sklopu cene takođe plaćate;
4.2.1 Cena dostavljanja
4.2.2 Porez na dodatu vrednost i ostali porezi

5. Plaćanje

5.1 Plaćanje proizvoda i dostavljanje mogu biti odrađeni na bilo koji način prikazan na Dobavljačevom sajtu za vreme Vaše porudžbine.
5.2 Plaćanje se obavlja pre dostavljanja.
5.3 Dostava se ne obavlja ukoliko puna cena nije uplaćena.
5.4 Plaćanje čekom se ne prihvata.U slučaju neovlašćenog plaćanja putem čeka, uplata se neće smatrati izvršenom do 6 meseci nakon uplate.
5.5 5.5 Kreditne fakture (osim ako nije drugačije dogovoreno od strane Dobavljača) treba da budu isplative od strane Kupca 30 dana od Dobavljačevog fakturisanja.U slučaju kašnjenja plaćanja Dobavljač sme da zahteva naplatu kamate na kašnjenje po kamatnoj stopi od 5% iznad trenutne bančine stope.

6. Dostava

6.1 Vreme dostave neće biti problem.
6.2 Proizvode koje poručite biće dostavljene na adresu datu za vreme poručivanja.
6.3 Ako dostava ne može biti obavljena, Dobavljač će Vas obavestiti što pre moguće i refundirati ili rekreditovati sumu koja je bila plaćena ili uplaćena putem debitne/kreditne kartice za dostavu.
6.4 Ukoliko je namerno izbegnuto preuzimanje isporuke, tada Dobavljač može:
6.4.1 da sačuva proizvode do ponovne dostave i primi odštetu za čuvanje; ili
6.4.2 da proda proizvode po najboljoj mogućoj ceni i (pošto izračuna sve troškove čuvanja i prodaje) dodeli Vam sve što premašuje cenu koju ste prihvatili da platite ili Vam naplati manjak do cene koju ste prihvatili da platite za proizvod.
6.5 Ako dostava bude neuspešna jer ste prethodno otkazali ugovor, Dobavljač će refundirati ili rekreditovati novac koji je bio plaćen gotovinom ili platnom karticom u roku od 30 dana.
6.6 Pošto Vaša narudžbina bude odobrena, porudžbina će biti izvršena u najkraćem roku.Ipak, Dobavljač neće biti odgovoran za gubitak ili oštećenje prouzrokovanu dostavom.
6.7 Proizvodi će biti uspešno dostavljeni u dogovorenom datumu.
6.8 Po prijemu Vaše porudžbine, biće potrebno da potpišete za dospelu robu.Ako, iz bilo kog razloga niste u mogućnosti da proverite dostavu, molimo potpišite paket kao "neproveren".Posle toga možete poslati žalbu ukoliko uvidite neku grešku.

7. Rizik/Opis

7.1 Proizvodi su Vaša odgovornost od trenutka dostave.
7.2 Postajete vlasnik proizvoda tek nakon što Dobavljač primi odgovarajuću sumu novca (u gotovini i odgovarajućim apoenima) koji uključuju:
7.2.1 proizvod, i
7.2.2 svaki ostali dug koji je ili koji će nastati u okviru prodaje.
7.3 Dobavljač ima pravo da vrati novac koji je plaćen za proizvod iako pravo posedovanja bilo kog proizvoda nije preneto sa Dobavljača na Kupca.

8. Opis za poslovne korisnike

8.1 Ukoliko ste poslovni korisnik do trenutka prenosa prava posedovanja proizvoda, morate:
8.1.1 uskladištiti proizvode (ove troškove ne pokriva Dobavljač) odvojeno od ostalih proizvoda tako da ostanu uočljiva Dobavljačeva imovina;
8.1.2 ne uništavati, praviti štetu, zamrljati ili napraviti nejasnim bilo koji indetifikacioni znak ili pakovanje proizvoda;održavajte proizvode u odgovarajućem stanju i čuvajte ih od povreda; i
8.1.3 postupajte u okviru uslovnog osiguranja
8.1.4 molimo platite osiguranje u roku od pet radnih dana.
8.2 Ukoliko ste poslovni korisnik, pravo na posedovanje proizvoda neće biti prihvaćeno ako:
8.2.1 ako ste pod stečajnim postupkom ili imate dogovor sa poveriocima, ili ako je na snazi zakonska odredba za oslobađanje dužnika, ili (kao pravno lice) sazivate sastanak poverilaca (bilo to formalno ili neformalno), ili ako je pokrenuto gašenje (dobrovoljno ili obavezno) osim ako je dobrovoljno gašenje radi rekonstrukcije ili stapanja, ili imate prijemnika i/ili menadžera, administratora ili administrativnog prijemnika imenovanog od strane preduzeća ili bilo kog njegovog dela , ili imate donešenu odluku ili predstavljenu peticiju na sudu za Vaše gašenje ili ako je dat nalog uprave, ili bilo koji postupak koji je počeo a odnosi se na Vaš stečaj ili Vaš moguć stečaj; ili
8.2.2 ukoliko izvršavate ili planirate izvršenje postupka, koji je legalan i pravedan, koji se naplaćuje iz Vaših prihoda ili niste u mogućnosti da isplatite dug po Aktu Insolventnosti 1986 odeljak 123; ili
8.2.3 ukoliko opteretite naplatu proizvoda.

9. Pravo na otkaz

9.1 Imate pravo otkaza ugovora u bilo kom trenutku u periodu od 14 dana nakon što ste prihvatili proizvode.
9.2 Kako bi sproveli otkazivanje ugovora, morate poslati poruku Dobavljaču putem pisma ili e-maila, davajući detalje o proizvodima koji su poručeni i ostale podatke.Obaveštavanje putem telefona nije dovoljno.
9.3 Ukoliko otkažete ugovor pošto su Vam proizvodi stigli, postajete odgovorni za vraćanje proizvoda Dobavljaču, kao i za svaki nastali trošak uokviru vraćanja.Proizvodi moraju biti vraćeni na korektnu adresu(1.2) ili na adresu koja Vam je data u formularu RMA za povratak.Morate preuzeti brigu kako se proizvodi ne bi oštetili u periodu vraćanja.
9.4 Kada ste obavestili Nabavljača da je ugovor otkazan, Dobavljač će Vam refundirati ili rekreditovati u roku od 20 dana sumu koja je bila plaćena za konkretne proizvode.
9.5 Ako niste vratili proizvode u zahtevanom obliku, Dobavljač Vam može tražiti isplatu novca kako bi se pokrile štete koje su prouzrokovane u toku vraćanja.
9.6 Dobavljač može da odbije vraćanju punog iznosa cene proizvoda ukoliko je proizvod oštećen.

10. Povraćaj

Svi povraćaji su predmet Dobavljačeve objavljene politike o povraćaju..

11. Garancija

11.1 Svi proizvodi su pod garancijom 6 meseci od trenutka prodaje (osim ako je drugačije dogovoreno). Ova garancija ne odnosi se na Vaše pravo kupca.
11.2 Ova garancija se ne odnosi na proizvode koji su oštećeni habanjem, nezgodom, namernom štetom, Vaše ili tuđe nemarnosti, korišćeno drugačije nego što je Dobavljač preporučio, loše ispraćenim radom Dobavljačevih insrukcija, ili ostalih alternacija ili ispravki koji nisu odobreni od strane Dobavljača.
11.3 Ukoliko su proizvodi oštećeni u dostavi, trebalo bi da obavestite Dobavljača putem e-maila ili faxa u periodu od 48 sati.
11.4 Ukoliko pronadjete grešku u proizvodu u periodu garancije ili imate bilo kakvu žalbu, trebalo bi da obavestite Dobavljača putem e-maila ili faxa, što pre moguće, ali u okviru 7 dana pošto ste pronašli grešku.

12. Ograničenja i odgovornosti

12.1 Predmet 12.1.4, ukoliko ste korisnik proizvoda, Dobavljač nema nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu u slučaju:
12.1.1 nema nikakve legalne dužnosti prema Vama od strane Dobavljača ili njegovih zaposlenih;
12.1.2 gubitak ili šteta nije očekivan rezultat nekog prekšaja;
12.1.3 gubitak ili šteta su rezultat Vašeg prekršaja po uslovima iz ugovora.
12.1.4 Ništa iz ovog ugovogra ne isključuje ili ograničava odgovornost Dobavljača za smrt ili ličnu povredu prouzrokovanu od strane Dobavljača zbog nemarne ili loše predstavljene prezentacije.
12.2 Ukoliko ste poslovni korisnik Dobavljač nema nikakvu odgovornost prema bilo kakoj indirektnoj ili značajnoj šteti ili gubitku (bilo da je gubitak profita, gubitak posla, ili slično), cene, troškovi ili bilo kakav zahtev za nadoknadu uopšte (bilo kako proizvedeno) koje se izdvaja iz uslova ovog dogovora.
2.3 Ništa iz ovih uslova ne treba da izuzme Dobavljačevu odgovornost za lične povrede ili smrt prouzrokovanu sopstvenom nemarnošću.

13. Slike

13.1 Svi crteži. ilustracije, slike proizvoda ilustrativnog značaja mogu se razlikovati od pravog proizvoda.
13.2 Crteži, ilustracije, slike proizvoda i drugi tehnički dokumenti ne smeju biti kopirani, reprodukovani ili prikazivani drugim licima osim ako Dobavljač to ne odobri.

14. Zaštita dokumenata

14.1 Dobavljač će preuzeti odgovornost kako bi sačuvao detalje Vašeg zahteva i otplate. Dobavljač neće biti odgovoran za neovlašćeni pristup informacijama koji se odvija pod Vašim odobrenjem.

15. Zakon zahteva

15.1 Ovi uslovi prodaje i snabdevanja proizvodima su predmet u Kiparskom zakonu i Kiparski sud je nadležan za bilo kakvu nepravilnost koja se izdvaja iz ugovora.

16. Naše pravo otkaza

16.1 Iz bilo kog razloga izvan naše kontrole, uključujući ali ne i ograničavajući neuspeh u proizvodnji ili snabdevanju proizvoda do nas, i potom mi nismo u mogućnosti da Vas snabdevamo, možemo otkazati ugovor u bilo kojem trenutku pre nego što budu nama proizvodi dostavljeni, a za to ćete biti i obavešteni(za servis vidite 16.2).Trebalo bi da Vam isplatimo sumu koja je bila plaćena u okviru ugovora. Nismo odgovorni za druge gubitke koji se izvajaju iz otkazivanja.
16.2 Imamo pravo za otkaz bez Vašeg obaveštavanja. Po otkazivanju, ukoliko je plaćeno za usluge, nastojimo da izvršimo isplatu ukoliko su usluge neiskorišćene. Nismo odgovorni za druge gubitke ili štete koje se izdvajaju iz otkazivanja.